ST66.CASH

Chính Sách Bảo Mật

Hiệu lực từ: 16-06-2006

1. Thu thập thông tin cá nhân

ST666 có thể thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn sử dụng trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi. Thông tin cá nhân có thể bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ và thông tin khác liên quan.

2. Sử dụng thông tin

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để:

  • Cung cấp dịch vụ và sản phẩm theo yêu cầu của bạn.
  • Gửi thông tin và cập nhật về dịch vụ.
  • Liên hệ và hỗ trợ bạn.
  • Nâng cao trải nghiệm của bạn khi sử dụng trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi.

3. Bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và sử dụng biện pháp bảo mật thích hợp để đảm bảo an toàn. Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn.Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và sử dụng biện pháp bảo mật thích hợp để đảm bảo an toàn. Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ

4. Quyền cá nhân

Bạn có quyền truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình. Để thực hiện các thay đổi này, vui lòng liên hệ chúng tôi tại [địa chỉ email hoặc số điện thoại liên hệ].

5. Sự thay đổi trong Chính Sách Bảo Mật

Chúng tôi có thể điều chỉnh Chính Sách Bảo Mật này theo thời gian. Bất kỳ thay đổi nào sẽ được ng bố trên trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi.Chúng tôi có thể điều chỉnh Chính Sách Bảo Mật này theo bản hợp đồng này

6. Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu về Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại [địa chỉ email hoặc số điện thoại liên hệ].

Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Scroll to Top